Relatiebegeleiding en -ontwikkeling

Romantische liefde tussen volwassenen is een hechtingsband, net als de band tussen moeder en kind; ook hier voelt men de fundamentele behoefte aan een tastbare aanwezigheid van de ander… (dr. Sue Johnson)

Als psycholoog heb ik me in de loop van de jaren ook als EFT-Relatietherapeut ontwikkeld.
EFT (Emotional Focussed Therapie) is sinds de jaren 80’ een integratieve, empirisch gevalideerde en een van de meest succesvolle praktische benaderingen in de begeleiding van liefdesrelaties.

In de begeleiding volgens het EFT-proces kijk ik samen met jullie in eerste instantie hoe de emotionele patronen in jullie relatie enerzijds en de innerlijke ervaringen van jullie individueel anderzijds in jullie relatie elkaar oproepen en beïnvloeden. Vervolgens zorgt het proces van de begeleiding voor verschuiving van de ‘vastgelopen’ patronen in de richting van meer Toegankelijkheid, Ontvankelijkheid en Betrokkenheid tussen jullie als partners.

Als resultaat ervaren jullie beiden meer veilige emotionele verbinding en leren jullie om voor elkaar de belangrijkste bron van veiligheid, bescherming en troostrijk contact te zijn.

Het EFT-proces is een waardevolle reis op weg naar liefde!

Geïnteresseerd om met mij hierover in gesprek te gaan? Als stel of singel?

“Zonder liefde is alles betekenisloos…”

Wanneer wij in relatie met een ander ons veilig verbonden voelen, ervaren we liefde. Het voelen van liefde brengt een overvloed aan vreugde en geluk, zorgt voor gevoel van tevredenheid, veiligheid, vertrouwen, belangstelling, betrokkenheid en openheid. Wanneer echter in relatie met een ander de veilige verbondenheid mist of verbroken wordt, komt het gevoel van angst tevoorschijn. Hierbij dient angst als een soort alarmsignaal (een bedreiging van je veiligheid en welzijn) die ons ertoe aanzet om onszelf te (gaan) beschermen.

Het is daarom vanzelfsprekend dat in de meeste liefdesrelaties, waar men daadwerkelijk gevoelens van liefde ervaart, men ook regelmatig met de moeilijke gevoelens van angst te kampen heeft. Dit is als het ware juist het teken dat jouw liefdesrelatie een waardevolle relatie is, een relatie die jou voedt en versterkt. De oorzaak van de meeste relatieproblemen ligt in de worsteling tegen de angst dat de emotionele band, de bron van alle liefde, troost en verlichting aan het verdwijnen is, daar waar het niet lukt om een prettige en functionele manier te vinden in het omgaan met de moeilijke emoties. Wanneer die moeilijke emoties opkomen, gaat men vaak letterlijk hard werken om die emoties te onderdrukken of om te buigen, dit levert over het algemeen veel stress op. “De meest functionele manier om in een liefdesrelaties met moeilijke emoties om te gaan is ze te delen” (dr. Sue Johnson).

Make it Happiness by Alla Liberova. Voor EFT Relatietherapie en begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling.

“Alla heeft ons geholpen en helpt ons nog steeds om onze relatie, op de eerste plaats die met onszelf en van daaruit met elkaar, te verdiepen en verrijken. Met meer begrip, ontspanning en vertrouwen als gevolg. Door haar enorme levens- en professionele ervaring kan zij meevoelen met je diepste pijn, ruimte maken voor wat er gezegd moet worden en je tegelijkertijd aanspreken op je eigen verantwoordelijkheid. We kunnen niet anders dan Alla vanuit de grond van ons hart aanraden.”

Rob en Yenny • Cliënten
Make it Happiness by Alla Liberova. Voor EFT Relatietherapie en begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling.

“Alla heeft ons geleerd elkaar en onszelf beter te begrijpen, waarderen en respecteren. De gesprekken met Alla waren lang, emotioneel en soms heel confronterend. Alla gaf ons alle tijd en ruimte om alles te bespreken en te ervaren. Alla is een lief, warm en mooi mens. De spanning voor het ‘onbekende’ viel tijdens het eerste gesprek al snel weg, doordat zij een fijne en vertrouwde omgeving voor ons creëerde. Wij voelde ons veilig bij Alla en konden daardoor alles met haar delen. Nog steeds zijn wij lerende en betrappen wij onszelf op ‘oude patronen’, maar waar voorheen de communicatie tussen ons stagneerde, komen we er nu (bijna) altijd samen uit. Wij genieten weer van elkaar en ons gezin. Daar zijn we Alla zeer dankbaar voor!”

Ari en Sanne • Cliënten

Het EFT-relatiebegeleiding proces

Het EFT-relatiebegeleiding proces bestaat in de basis uit:

– een kosteloos intakegesprek (+/- 1,5-2 uur).

Tijdens het intakegesprek geef ik jou/jullie graag een uitgebreide toelichting op het ‘wat en waarom’ van het EFT-proces, dat in de basis uit 6-8 relatiegesprekken bestaat.

De tijdslijn van het proces is maatwerk. Dit stemmen wij gezamenlijk tijdens het intakegesprek af.

De intensiteit van de begeleiding kan variëren, afhankelijk van de mogelijkheden en behoeftes, tussen: een intensief relatieweekend, één sessie per week of één sessie per 2, 3 of 4 weken.

– 6 – 8 (basis)relatiegesprekken, waarin steeds een nieuwe stap in het EFT-proces doorlopen wordt. (Iedere sessie duurt +/- 2,5 – 3 uur).

– extra (individuele) tussensessies: indien er behoefte of noodzaak hiertoe blijkt.

Denk hierbij aan specifieke individuele ‘behoeftes’, zaken die extra aandacht nodig hebben. Wanneer het wenselijk of noodzakelijk is om daar extra aandacht aan te besteden, wordt hier in een individuele sessie gericht aan gewerkt (+/- 1,5- 2 uur).

– na enkele maanden vindt er een terugkomst sessie plaats, waarin alle praktische verbeteringen/ontwikkelingen reflectief en evaluatief besproken en bestendigd worden, (duur sessie +/- 1,5 uur).

Geïnspireerd? Neem contact met me op voor de mogelijkheden.